EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

POGRAMLARIMIZ

Konusunda Uzman Kadromuz ile

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK (OTİZM)

Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur.

ZİHİNSEL YETERSİZLİK

Özel eğitime muhtaç çocuklar içerisinde oldukça önemli bir grubu oluşturmaktadır. Zihin engelli çocuklara ilişkin ilk tanımların 1800’lü yıllara dayandığı; daha açıklayıcı tanımların ise 1900’lü yıllarda yapıldığı gözlenmektedir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

BEDENSEL YETERSİZLİK

Duyusal özellikli olmayan, bedensel sınırlılıklarından ya da sağlık sorunlarından dolayı okula devamları aksayan ya da öğrenebilmeleri için özel hizmetleri, öğretimi ve özel donanımı gerektiren gruptur.

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ

Konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında, artikülasyonunda, anlamında bozukluğu bulunan bireydir.